Fa tan sols una generació la gran majoria de planter es feia en arrel nua o […]