La Xarxa per la Sobirania Alimentària de Catalunya Central (XaSACC) és un espai de trobada format per entitats municipals i supramunicipals, projectes agroecològics, centres de formació i recerca sobre agroecologia i alimentació i associacions vinculades a la Sobirania Alimentària i compromeses amb el dret a l’alimentació i la promoció i suport de les economies locals.

La XaSACC vol buscar sinergies entre diferents entitats i projectes de la Catalunya Central amb la finalitat de donar suport a sistemes alimentaris locals, sostenibles, inclusius i diversificats que reflecteixin els valors del territori, donin suport a les economies i comunitats locals, a la pagesia i al medi rural viu i generen sistemes agroalimentaris més democràtics i participatius, en línia amb la Sobirania Alimentària. Al mateix temps, la XaSACC vol ser un espai de referència per la promoció de polítiques públiques innovadores per respondre de forma pràctica a les demandes de la societat d’aliments més saludables i justos i en un món rural sostenible, funcionant també com altaveu d’experiències i d’informació i espai de debat.

Objectius:

  1. Fomentar l’agroecologia i la Sobirania Alimentària per implantar i consolidar la producció agroecològica al territori.
  2. Impulsar pràctiques envers el consum agroecològic i l’economia social, incloent la distribució.
  3. Promoure la transformació social difonent experiències i eines per sensibilitzar i avançar cap a la Sobirania Alimentària.
  4. Actuar com a grup d’interès i crear una plataforma d’incidència política per donar impuls a la implementació de polítiques públiques a favor de la Sobirania Alimentària i l’agroecologia.
  5. Recolzar i enfortir el moviment per la Sobirania Alimentària buscant sinergies i punts de confluència entre les entitats a Catalunya Central, compartint recursos i siguent un espai d’intercanvi, debat i acció.

Qui hi participa?