Què és Suport pagès?

Suport pagès és un servei local d’acompanyament de la pagesia cap a la transició agroecològica, una iniciativa de la Xarxa per la Sobirania Alimentària de la Catalunya Central que respon a dos objectius principals:

 • Contribuir a millorar la viabilitat econòmica, ecològica i social de les iniciatives locals de producció agropecuària professional;
 • Promoure el relleu generacional i la instal·lació en el sector primari de noves iniciatives de producció agropecuària.

El projecte s’inicia el 2019 amb la creació de tres serveis locals a Manresa, Navàs i Artés, i continuarà el 2020 amb la voluntat de crear més serveis locals a altres municipis del Bages i la Catalunya Central.

D’acord amb la seva vocació de servei públic (i gràcies al finançament dels ajuntaments implicats, el Consell Comarcal del Bages i la Diputació de Barcelona) els serveis locals de Suport pagès brindaran fins a 10 hores anuals d’acompanyament gratuït a les iniciatives de producció agropecuària professional que hi estiguin interessades.

Àmbits d’acompanyament

Per tal de donar una resposta el més integral possible als reptes que afronta la pagesia, els serveis locals oferiran acompanyament en els següents àmbits temàtics:

 • Creació i consolidació de projecte

Pla d’empresa, pla de millora, pla de finançament, comercialització, màrqueting, etc.

 • Producció i planificació

Organització de la producció, implantació de millores, diversificació, gestió integral de finques, etc.

 • Fiscalitat i tramitació administrativa

Inscripcions, permisos, llicències, règims fiscals, segells de qualitat, certificat de Producció Agrària Ecològica, etc.

 • Ajuts públics

Subvencions per mesures agroambientals, primera instal·lació de joves, foment de la Producció Agrària Ecològica, la cooperació, els circuits curts de comercialització, etc.

Com funcionen els serveis locals?

La raó de ser dels serveis locals és fer un acompanyament el més personalitzat i proper possible de la pagesia local.

Els acompanyaments es realitzaran a demanda de la pagesia interessada:

 1. Contactar amb el servei local del municipi corresponent*
 2. Visita, entrevista i pla de treball
 3. Derivació a la persona experta corresponent (en cas que sigui necessari)
 4. Avaluació i tancament de l’acompanyament

Qui se’n pot beneficiar?

Els serveis locals atendran totes les demandes d’acompanyament realitzades per part de pagesia professional ja establerta als municipis implicats* independentment del model de producció que s’estigui desenvolupant. L’acompanyament que s’oferirà tendirà, però, a promoure la consolidació dels projectes orientant-los cap a les propostes de l’Agroecologia i l’Economia Social i Solidària. L’acompanyament a la instal·lació dels projectes de nova creació també es realitzarà orientant en aquesta mateixa direcció.

* Els serveis locals donaran prioritat a la pagesia dels seus municipis. Sempre que puguin, però, miraran també d’acompanyar la pagesia dels municipis veïns que s’hi adreci.

Acompanyar la pagesia cap a la transició agroecològica vol dir…

 • Donar suport a la pagesia local que ens proveeix d’aliments de proximitat.
 • Promoure una agricultura i una alimentació més sana, justa i sostenible.
 • Fomentar l’ocupació, l’Economia Social i Solidària i l’Ecofeminisme en l’àmbit agroalimentari.
 • Promoure la defensa del territori i la conservació del paisatge, el medi ambient i el patrimoni agroalimentari.
 • Treballar pel bé comú i el benestar de la ciutadania.

Serveis locals en funcionament

 • Servei local d’acompanyament de la pagesia de Manresa

Alba Alsina Serra, tècnica d’Entorn Natural de l’Ajuntament de Manresa

aalsina@ajmanresa.cat / 93 8782479

 • Servei local d’acompanyament de la pagesia de Navàs

Uriel Montesinos, regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Navàs

montesinosmu@navas.cat / 93 8390022

 • Servei local d’acompanyament de la pagesia d’Artés

Dolors, Pujols, Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Artés

promoeco.artes@artes.cat / 93 8305001