Un banc de terres és un servei de mediació entre les persones i/o entitats que busquen terres per desenvolupar un projecte agrari i els propietaris de les terres. A vegades el banc de terres també treballa com a dinamitzador del sector primari, a través de jornades, trobades o serveis de recursos (materials i humans) relacionats amb el món de la pagesia.

Des de la XaSACC col·laborem amb el Banc de terres en Xarxa que ha elaborat el projecte BCN Smart Rural amb l’objectiu d’establir mecanismes de cooperació i transferència contínua en la implementació i consolidació dels Bancs de Terres de Catalunya.